.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. ...
zamojski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 113493
Powierzchnia: 1872.27 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 110
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 110
Liczba uprawnionych do głosowania: 87495
Liczba wydanych kart: 41706
 47.67%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
062001 Adamów, gm. 4019 1924 1924 1916 47.87
062002 Grabowiec, gm. 3797 1486 1486 1473 39.14
062003 Komarów-Osada, gm. 4480 2428 2428 2397 54.20
062004 Krasnobród, gm. 5598 3110 3110 3092 55.56
062005 Łabunie, gm. 4754 2690 2690 2679 56.58
062006 Miączyn, gm. 4981 2078 2078 2062 41.72
062007 Nielisz, gm. 4935 2115 2115 2096 42.86
062008 Radecznica, gm. 5554 2482 2482 2466 44.69
062009 Sitno, gm. 5343 2882 2881 2865 53.94
062010 Skierbieszów, gm. 4619 2161 2161 2151 46.79
062011 Stary Zamość, gm. 4297 2158 2158 2142 50.22
062012 Sułów, gm. 4206 1691 1691 1678 40.20
062013 Szczebrzeszyn, gm. 9657 4350 4347 4306 45.05
062014 Zamość, gm. 15487 7824 7823 7759 50.52
062015 Zwierzyniec, gm. 5768 2327 2326 2307 40.34
  zamojski, pow. 87495 41706 41700 41389 47.67
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 9592 4594 4593 4548 47.89
2 Wieś 77903 37112 37107 36841 47.64
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3797 1486 1486 1473 39.14
2 od 5 001 do 10 000 58554 28046 28044 27851 47.90
3 od 10 001 do 20 000 9657 4350 4347 4306 45.05
4 od 20 001 do 50 000 15487 7824 7823 7759 50.52
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca