.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Sułów, gm.
Sułów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5301
Powierzchnia: 93.48 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4206
Liczba wydanych kart: 1691
 40.20%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Sułowie, 22-448 Sułów 622 271 271 271 43.57
2 Szkoła Podstawowa w Deszkowicach ., 22-448 Sułów 844 338 338 338 40.05
3 Szkoła Podstawowa w Sąsiadce, 22-448 Sułów 586 248 248 247 42.32
4 Szkoła Podstawowa w Tworyczowie ., 22-448 Sułów 1027 364 364 364 35.44
5 Zespół Szkół w Michalowie, 22-461 Michalów 1065 441 441 435 41.41
6 Dom Pomocy Społecznej w Michalowie ul. Parkowa 147 62 29 29 23 46.77
=   4206  1691  1691  1678  40.20 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca