.
.
 
 
. .
Dokumenty / Obwieszczenia PKW
.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2005 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 23 października 2005 r.
  Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 23 października 2005 r.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
  Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2005 r. o skreśleniu Macieja Mariana Giertycha z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. o skreśleniu z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. o skreśleniu Zbigniewa Eugeniusza Religi z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. o skreśleniu Włodzimierza Cimoszewicza z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca