.
.
 
 
. .
Dokumenty / Wyjaśnienia PKW
.
 
 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 roku
 
 Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. do Przewodniczących Rad Gmin, Rad Miejskich, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o umożliwienie, osobom mającym trudności w dotarciu do lokalu obwodowej komisji wyborczej, wzięcia udziału w głosowaniu
 
 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pożyczek przez partię polityczną komitetowi wyborczemu kandydata na Prezydenta RP
 
 Zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
 
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów i wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2005 r. o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca