.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska ...
Polska
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38028391
Powierzchnia: 312685 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 30279209
Liczba wydanych kart: 15439684
Liczba głosów oddanych: 15435020
Liczba głosów ważnych: 15279787
brak 50.00% >50.00% ≥52.27% ≥54.54% ≥56.81% ≥59.08% ≥61.35% ≥63.62% ≥65.89% ≥68.16% ≥70.43%
danych 50.00% >50.00% ≥52.27% ≥54.54% ≥56.81% ≥59.08% ≥61.35% ≥63.62% ≥65.89% ≥68.16% ≥70.43%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
54.04%8257468 
TUSK Donald Franciszek
45.96%7022319 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
020000 dolnośląskie, woj. 1139882 533889 46.84
53.16 605993
040000 kujawsko-pomorskie, woj. 748030 392789 52.51
47.49 355241
060000 lubelskie, woj. 867729 611601 70.48
29.52 256128
080000 lubuskie, woj. 359582 152609 42.44
57.56 206973
100000 łódzkie, woj. 1033203 614085 59.44
40.56 419118
120000 małopolskie, woj. 1409974 854688 60.62
39.38 555286
140000 mazowieckie, woj. 2322090 1284677 55.32
44.68 1037413
160000 opolskie, woj. 351411 147131 41.87
58.13 204280
180000 podkarpackie, woj. 862049 626372 72.66
27.34 235677
200000 podlaskie, woj. 440590 279912 63.53
36.47 160678
220000 pomorskie, woj. 934007 399613 42.78
57.22 534394
240000 śląskie, woj. 1902508 934292 49.11
50.89 968216
260000 świętokrzyskie, woj. 467661 303645 64.93
35.07 164016
280000 warmińsko-mazurskie, woj. 488982 231653 47.37
52.63 257329
300000 wielkopolskie, woj. 1335287 634700 47.53
52.47 700587
320000 zachodniopomorskie, woj. 616802 255812 41.47
58.53 360990
Σ Polska 15279787 8257468 54.04
45.96 7022319
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 10183895 4818083 47.31
52.69 5365812
2 Wieś 5047942 3417914 67.71
32.29 1630028
3 Statki 154 53 34.42
65.58 101
4 Zagranica 47796 21418 44.81
55.19 26378
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 Statki i zagranica 47950 21471 44.78
55.22 26479
2 do 5 000 736682 512043 69.51
30.49 224639
3 od 5 001 do 10 000 2519443 1686310 66.93
33.07 833133
4 od 10 001 do 20 000 2631610 1592654 60.52
39.48 1038956
5 od 20 001 do 50 000 2780159 1469533 52.86
47.14 1310626
6 od 50 001 do 100 000 1489694 765265 51.37
48.63 724429
7 od 100 001 do 200 000 1357598 615962 45.37
54.63 741636
8 od 200 001 do 500 000 1530836 697588 45.57
54.43 833248
9 pow. 500 000 2185815 896642 41.02
58.98 1289173

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca