.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. ...
warmińsko-mazurskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1453686
Powierzchnia: 24191.8 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1124666
Liczba wydanych kart: 495736
Liczba głosów oddanych: 495639
Liczba głosów ważnych: 488982
brak 50.00% >50.00% ≥50.99% ≥51.98% ≥52.97% ≥53.96% ≥54.95% ≥55.94% ≥56.93% ≥57.92% ≥58.91%
danych 50.00% >50.00% ≥50.99% ≥51.98% ≥52.97% ≥53.96% ≥54.95% ≥55.94% ≥56.93% ≥57.92% ≥58.91%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
47.37%231653 
TUSK Donald Franciszek
52.63%257329 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
280100 bartoszycki, pow. 19600 9158 46.72
53.28 10442
280200 braniewski, pow. 13298 6373 47.92
52.08 6925
280300 działdowski, pow. 21566 12247 56.79
43.21 9319
286101 Elbląg, m. 51819 22558 43.53
56.47 29261
280400 elbląski, pow. 16253 8661 53.29
46.71 7592
280500 ełcki, pow. 26077 13709 52.57
47.43 12368
280600 giżycki, pow. 18672 8086 43.31
56.69 10586
281800 gołdapski, pow. 7473 3688 49.35
50.65 3785
280700 iławski, pow. 31471 16325 51.87
48.13 15146
280800 kętrzyński, pow. 21064 9201 43.68
56.32 11863
280900 lidzbarski, pow. 13744 6731 48.97
51.03 7013
281000 mrągowski, pow. 17307 7836 45.28
54.72 9471
281100 nidzicki, pow. 10879 6156 56.59
43.41 4723
281200 nowomiejski, pow. 14474 8545 59.04
40.96 5929
281300 olecki, pow. 10435 6140 58.84
41.16 4295
286201 Olsztyn, m. 76296 30643 40.16
59.84 45653
281400 olsztyński, pow. 35866 16038 44.72
55.28 19828
281500 ostródzki, pow. 33792 15192 44.96
55.04 18600
281600 piski, pow. 18679 9993 53.50
46.50 8686
281700 szczycieński, pow. 23028 11309 49.11
50.89 11719
281900 węgorzewski, pow. 7189 3064 42.62
57.38 4125
Σ warmińsko-mazurskie, woj. 488982 231653 47.37
52.63 257329
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 339351 150833 44.45
55.55 188518
2 Wieś 149631 80820 54.01
45.99 68811
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 32073 17195 53.61
46.39 14878
2 od 5 001 do 10 000 93519 48320 51.67
48.33 45199
3 od 10 001 do 20 000 87589 43390 49.54
50.46 44199
4 od 20 001 do 50 000 128601 59631 46.37
53.63 68970
5 od 50 001 do 100 000 19085 9916 51.96
48.04 9169
6 od 100 001 do 200 000 128115 53201 41.53
58.47 74914
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca