.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 488982
Liczba głosów na kandydata: 257329
% głosów na kandydata: 52.63
 52.63%
brak40.96%42.85%44.74%46.63%48.52%50.41%52.30%54.19%56.08%57.97% 
danych42.84%44.73%46.62%48.51%50.40%52.29%54.18%56.07%57.96%59.86% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280100 bartoszycki, pow. 51211 19855 19850 19600 10442 53.28
280200 braniewski, pow. 34696 13448 13446 13298 6925 52.08
280300 działdowski, pow. 51217 21769 21763 21566 9319 43.21
286101 Elbląg, m. 100041 52468 52459 51819 29261 56.47
280400 elbląski, pow. 43977 16423 16422 16253 7592 46.71
280500 ełcki, pow. 64944 26466 26458 26077 12368 47.43
280600 giżycki, pow. 45643 19087 19087 18672 10586 56.69
281800 gołdapski, pow. 21285 7573 7572 7473 3785 50.65
280700 iławski, pow. 70818 31844 31832 31471 15146 48.13
280800 kętrzyński, pow. 54513 21359 21353 21064 11863 56.32
280900 lidzbarski, pow. 34196 13877 13875 13744 7013 51.03
281000 mrągowski, pow. 39868 17539 17537 17307 9471 54.72
281100 nidzicki, pow. 26734 11066 11064 10879 4723 43.41
281200 nowomiejski, pow. 33107 14658 14653 14474 5929 40.96
281300 olecki, pow. 26635 10591 10589 10435 4295 41.16
286201 Olsztyn, m. 134862 77537 77516 76296 45653 59.84
281400 olsztyński, pow. 88248 36393 36389 35866 19828 55.28
281500 ostródzki, pow. 83678 34194 34189 33792 18600 55.04
281600 piski, pow. 44847 18887 18887 18679 8686 46.50
281700 szczycieński, pow. 54702 23399 23399 23028 11719 50.89
281900 węgorzewski, pow. 19444 7303 7299 7189 4125 57.38
  warmińsko-mazurskie, woj. 1124666 495736 495639 488982 257329 52.63

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 700599 343978 343901 339351 188518 55.55
2 Wieś 424067 151758 151738 149631 68811 45.99
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 90850 32517 32511 32073 14878 46.39
2 od 5 001 do 10 000 253454 94993 94980 93519 45199 48.33
3 od 10 001 do 20 000 217111 88680 88661 87589 44199 50.46
4 od 20 001 do 50 000 285108 130213 130190 128601 68970 53.63
5 od 50 001 do 100 000 43240 19328 19322 19085 9169 48.04
6 od 100 001 do 200 000 234903 130005 129975 128115 74914 58.47
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca