.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 18672
Liczba głosów na kandydata: 10586
% głosów na kandydata: 56.69
 56.69%
brak47.80%48.97%50.14%51.31%52.48%53.65%54.82%55.99%57.16%58.33% 
danych48.96%50.13%51.30%52.47%53.64%54.81%55.98%57.15%58.32%59.50% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280604 Giżycko, gm. 5849 2151 2151 2056 1086 52.82
280601 Giżycko, m. 24339 11414 11414 11219 6641 59.19
280605 Kruklanki, gm. 2414 844 844 796 381 47.86
280606 Miłki, gm. 3015 964 964 956 457 47.80
280608 Ryn, gm. 4787 1800 1800 1767 1051 59.48
280610 Wydminy, gm. 5239 1914 1914 1878 970 51.65
  giżycki, pow. 45643 19087 19087 18672 10586 56.69

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 25900 12089 12089 11883 7089 59.66
2 Wieś 19743 6998 6998 6789 3497 51.51
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 5429 1808 1808 1752 838 47.83
2 od 5 001 do 10 000 15875 5865 5865 5701 3107 54.50
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 24339 11414 11414 11219 6641 59.19
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca