.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. ...
giżycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 58843
Powierzchnia: 1118.74 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 40
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 40
Liczba uprawnionych do głosowania: 45643
Liczba wydanych kart: 19087
 41.82%
brak31.97%33.47%34.97%36.47%37.97%39.47%40.97%42.47%43.97%45.47% 
danych33.46%34.96%36.46%37.96%39.46%40.96%42.46%43.96%45.46%46.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280604 Giżycko, gm. 5849 2151 2151 2056 36.78
280601 Giżycko, m. 24339 11414 11414 11219 46.90
280605 Kruklanki, gm. 2414 844 844 796 34.96
280606 Miłki, gm. 3015 964 964 956 31.97
280608 Ryn, gm. 4787 1800 1800 1767 37.60
280610 Wydminy, gm. 5239 1914 1914 1878 36.53
  giżycki, pow. 45643 19087 19087 18672 41.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25900 12089 12089 11883 46.68
2 Wieś 19743 6998 6998 6789 35.45
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5429 1808 1808 1752 33.30
2 od 5 001 do 10 000 15875 5865 5865 5701 36.94
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 24339 11414 11414 11219 46.90
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca