.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. / Miłki, gm.
Miłki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4059
Powierzchnia: 169.43 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3015
Liczba wydanych kart: 964
 31.97%
brak31.97%33.47%34.97%36.47%37.97%39.47%40.97%42.47%43.97%45.47% 
danych33.46%34.96%36.46%37.96%39.46%40.96%42.46%43.96%45.46%46.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kultury w Miłkach ul. Szkolna 1 1243 423 423 418 34.03
2 Konopki Wielkie Nr 12 (lokal byłej Szkoły Podstawowej) 608 193 193 192 31.74
3 Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1164 348 348 346 29.90
=   3015  964  964  956  31.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca