.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. / Wydminy, gm.
Wydminy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6957
Powierzchnia: 233.46 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5239
Liczba wydanych kart: 1914
 36.53%
brak31.97%33.47%34.97%36.47%37.97%39.47%40.97%42.47%43.97%45.47% 
danych33.46%34.96%36.46%37.96%39.46%40.96%42.46%43.96%45.46%46.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Gawliki Wielkie 706 270 270 269 38.24
2 Szkoła Podstawowa Orłowo 364 124 124 123 34.07
3 Szkoła Podstawowa Talki 360 86 86 85 23.89
4 Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach ul.40-lecia PRL 4 1545 451 451 433 29.19
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach ul.Grunwaldzka 94 1869 868 868 853 46.44
6 Szkoła Podstawowa Zelki 395 115 115 115 29.11
=   5239  1914  1914  1878  36.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca