.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. / Giżycko, gm.
Giżycko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7787
Powierzchnia: 289.76 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5849
Liczba wydanych kart: 2151
 36.78%
brak31.97%33.47%34.97%36.47%37.97%39.47%40.97%42.47%43.97%45.47% 
danych33.46%34.96%36.46%37.96%39.46%40.96%42.46%43.96%45.46%46.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Wiejska w Kamionkach 414 128 128 125 30.92
2 GOK Wilkasy 1654 667 667 597 40.33
3 Remiza OSP w Spytkowie 630 213 213 212 33.81
4 Świetlica Wiejska w Sulimach 867 314 314 311 36.22
5 Świetlica w Upałtach Małych 414 121 121 116 29.23
6 Szkoła Podstawowa w Bystrym 1023 388 388 378 37.93
7 Świetlica w Sterławkach Małych 495 152 152 150 30.71
8 Świetlica wiejska w Antonowie 352 168 168 167 47.73
=   5849  2151  2151  2056  36.78 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca