.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. / Giżycko, m.
Giżycko, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 30522
Powierzchnia: 13.87 km2
Zaludnienie: 2200 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 15
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 15
Liczba uprawnionych do głosowania: 24339
Liczba wydanych kart: 11414
 46.90%
brak31.97%33.47%34.97%36.47%37.97%39.47%40.97%42.47%43.97%45.47% 
danych33.46%34.96%36.46%37.96%39.46%40.96%42.46%43.96%45.46%46.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 1 w Giżycku, ul.Wiejska 50 1939 843 843 820 43.48
2 "Żegluga Mazurska" Sp. z o.o. w Giżycku Al.. Wojska Polskiego 8 2089 1005 1005 989 48.11
3 Gimnazjum Nr 1 w Giżycku ul.I Dywizji im.T.Kościuszki 8 2172 1028 1028 1017 47.33
4 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku, ul.3 Maja 21 2308 1111 1111 1099 48.14
5 Gimnazjum Nr 2 w Giżycku, ul.Warszawska 39 2195 1085 1085 1074 49.43
6 Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku ul.I Dywizji im.T.Kościuszki 16 2133 1003 1003 987 47.02
7 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku, ul.Wodociągowa 8 1541 685 685 679 44.45
8 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku, ul.Jagiełły 3 1863 915 915 904 49.11
9 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Giżycku, ul.Pionierska 13 2135 974 974 958 45.62
10 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mamry" w Giżycku ul.Jagiełły 1 2260 1078 1078 1040 47.70
11 Kino "Fala" w Giżycku, Plac Grunwaldzki 2 2060 957 957 940 46.46
12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Wodociągowa 15 1094 493 493 486 45.06
13 Areszt Śledczy w Giżycku ul.Warszawska 28 A 158 108 108 104 68.35
14 Szpital SP ZOZ w Giżycku, ul.Warszawska 41 264 49 49 49 18.56
15 Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31 128 80 80 73 62.50
=   24339  11414  11414  11219  46.90 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca