.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / węgorzewski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 7189
Liczba głosów na kandydata: 4125
% głosów na kandydata: 57.38
 57.38%
brak38.14%40.42%42.70%44.98%47.26%49.54%51.82%54.10%56.38%58.66% 
danych40.41%42.69%44.97%47.25%49.53%51.81%54.09%56.37%58.65%60.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
281901 Budry, gm. 2512 734 733 721 275 38.14
281902 Pozezdrze, gm. 2795 953 953 941 482 51.22
281903 Węgorzewo, gm. 14137 5616 5613 5527 3368 60.94
  węgorzewski, pow. 19444 7303 7299 7189 4125 57.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11357 4751 4748 4673 2854 61.07
2 Wieś 8087 2552 2551 2516 1271 50.52
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 5307 1687 1686 1662 757 45.55
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 14137 5616 5613 5527 3368 60.94
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca