.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / nidzicki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 10879
Liczba głosów na kandydata: 4723
% głosów na kandydata: 43.41
 43.41%
brak24.77%27.03%29.29%31.55%33.81%36.07%38.33%40.59%42.85%45.11% 
danych27.02%29.28%31.54%33.80%36.06%38.32%40.58%42.84%45.10%47.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
281101 Janowiec Kościelny, gm. 2694 1007 1007 993 246 24.77
281102 Janowo, gm. 2291 909 909 898 304 33.85
281103 Kozłowo, gm. 4773 1605 1605 1549 654 42.22
281104 Nidzica, gm. 16976 7545 7543 7439 3519 47.30
  nidzicki, pow. 26734 11066 11064 10879 4723 43.41

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11776 5664 5662 5580 2713 48.62
2 Wieś 14958 5402 5402 5299 2010 37.93
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 4985 1916 1916 1891 550 29.09
2 od 5 001 do 10 000 4773 1605 1605 1549 654 42.22
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16976 7545 7543 7439 3519 47.30
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca