.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / nidzicki, pow. ...
nidzicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 35544
Powierzchnia: 960.7 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 27
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 27
Liczba uprawnionych do głosowania: 26734
Liczba wydanych kart: 11066
 41.39%
brak33.62%34.71%35.80%36.89%37.98%39.07%40.16%41.25%42.34%43.43% 
danych34.70%35.79%36.88%37.97%39.06%40.15%41.24%42.33%43.42%44.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281101 Janowiec Kościelny, gm. 2694 1007 1007 993 37.38
281102 Janowo, gm. 2291 909 909 898 39.68
281103 Kozłowo, gm. 4773 1605 1605 1549 33.63
281104 Nidzica, gm. 16976 7545 7543 7439 44.45
  nidzicki, pow. 26734 11066 11064 10879 41.39
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11776 5664 5662 5580 48.10
2 Wieś 14958 5402 5402 5299 36.11
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4985 1916 1916 1891 38.44
2 od 5 001 do 10 000 4773 1605 1605 1549 33.63
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16976 7545 7543 7439 44.45
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca