.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / nidzicki, pow. / Kozłowo, gm.
Kozłowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6571
Powierzchnia: 254.01 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4773
Liczba wydanych kart: 1605
 33.63%
brak33.62%34.71%35.80%36.89%37.98%39.07%40.16%41.25%42.34%43.43% 
danych34.70%35.79%36.88%37.97%39.06%40.15%41.24%42.33%43.42%44.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Kultury w Kozłowie 1635 720 720 708 44.04
2 Szkoła Podstawowa w Zaborowie 690 177 177 170 25.65
3 Szkoła Podstawowa w Szkudaju 371 117 117 116 31.54
4 Gimnazjum w Szkotowie 1214 303 303 293 24.96
5 Szkoła Podstawowa w Rogożu 863 288 288 262 33.37
=   4773  1605  1605  1549  33.63 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca