.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / nidzicki, pow. / Janowiec Kościelny, gm.
Janowiec Kościelny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3653
Powierzchnia: 136.25 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2694
Liczba wydanych kart: 1007
 37.38%
brak33.62%34.71%35.80%36.89%37.98%39.07%40.16%41.25%42.34%43.43% 
danych34.70%35.79%36.88%37.97%39.06%40.15%41.24%42.33%43.42%44.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Strażaka w Janowcu Kościelnym sala Nr 1 743 309 309 301 41.59
2 Dom Strażaka w Janowcu Kościelnym sala nr 2 712 310 310 307 43.54
3 Lokal Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej 719 268 268 268 37.27
4 Lokal Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powierżu 520 120 120 117 23.08
=   2694  1007  1007  993  37.38 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca