.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / nidzicki, pow. / Janowo, gm.
Janowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3031
Powierzchnia: 191.56 km2
Zaludnienie: 15 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2291
Liczba wydanych kart: 909
 39.68%
brak33.62%34.71%35.80%36.89%37.98%39.07%40.16%41.25%42.34%43.43% 
danych34.70%35.79%36.88%37.97%39.06%40.15%41.24%42.33%43.42%44.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 13-113 Janowo ul.Przasnyska 51 1122 497 497 492 44.30
2 Szkoła Podstawowa Muszaki 39 13-113 Janowo 725 273 273 267 37.66
3 Róg 44 (budynek byłej szkoły podstawowej), 13-113 Janowo 444 139 139 139 31.31
=   2291  909  909  898  39.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca