.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. ...
pomorskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2179577
Powierzchnia: 18292.9 km2
Zaludnienie: 119 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1707827
Liczba wydanych kart: 943246
Liczba głosów oddanych: 942976
Liczba głosów ważnych: 934007
brak 50.00% >50.00% ≥52.07% ≥54.14% ≥56.21% ≥58.28% ≥60.35% ≥62.42% ≥64.49% ≥66.56% ≥68.63%
danych 50.00% >50.00% ≥52.07% ≥54.14% ≥56.21% ≥58.28% ≥60.35% ≥62.42% ≥64.49% ≥66.56% ≥68.63%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
42.78%399613 
TUSK Donald Franciszek
57.22%534394 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
220100 bytowski, pow. 26439 12481 47.21
52.79 13958
220200 chojnicki, pow. 36245 18842 51.99
48.01 17403
220300 człuchowski, pow. 19078 7743 40.59
59.41 11335
226101 Gdańsk, m. 231302 87621 37.88
62.12 143681
220400 gdański, pow. 32724 13914 42.52
57.48 18810
226201 Gdynia, m. 125279 45578 36.38
63.62 79701
220500 kartuski, pow. 46126 25001 54.20
45.80 21125
220600 kościerski, pow. 28124 15004 53.35
46.65 13120
220700 kwidzyński, pow. 26599 12117 45.55
54.45 14482
220800 lęborski, pow. 23964 10932 45.62
54.38 13032
220900 malborski, pow. 23085 10246 44.38
55.62 12839
221000 nowodworski, pow. 11930 5549 46.51
53.49 6381
221100 pucki, pow. 31146 11568 37.14
62.86 19578
226301 Słupsk, m. 39972 16833 42.11
57.89 23139
221200 słupski, pow. 28147 12004 42.65
57.35 16143
226401 Sopot, m. 22379 7862 35.13
64.87 14517
221300 starogardzki, pow. 47025 25378 53.97
46.03 21647
229901 Statki 109 32 29.36
70.64 77
221600 sztumski, pow. 13671 6183 45.23
54.77 7488
221400 tczewski, pow. 43119 20364 47.23
52.77 22755
221500 wejherowski, pow. 77544 34361 44.31
55.69 43183
Σ pomorskie, woj. 934007 399613 42.78
57.22 534394
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 690641 274308 39.72
60.28 416333
2 Wieś 243257 125273 51.50
48.50 117984
3 Statki 109 32 29.36
70.64 77
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 Statki i zagranica 109 32 29.36
70.64 77
2 do 5 000 42991 22069 51.33
48.67 20922
3 od 5 001 do 10 000 94380 46850 49.64
50.36 47530
4 od 10 001 do 20 000 150615 72077 47.86
52.14 78538
5 od 20 001 do 50 000 223573 97149 43.45
56.55 126424
6 od 50 001 do 100 000 65758 28237 42.94
57.06 37521
7 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
8 od 200 001 do 500 000 356581 133199 37.35
62.65 223382
9 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca