.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. ...
świętokrzyskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1312508
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1039363
Liczba wydanych kart: 472853
Liczba głosów oddanych: 472766
Liczba głosów ważnych: 467661
brak 50.00% >50.00% ≥52.61% ≥55.22% ≥57.83% ≥60.44% ≥63.05% ≥65.66% ≥68.27% ≥70.88% ≥73.49%
danych 50.00% >50.00% ≥52.61% ≥55.22% ≥57.83% ≥60.44% ≥63.05% ≥65.66% ≥68.27% ≥70.88% ≥73.49%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
64.93%303645 
TUSK Donald Franciszek
35.07%164016 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
260100 buski, pow. 27044 19344 71.53
28.47 7700
260200 jędrzejowski, pow. 30338 22364 73.72
26.28 7974
260300 kazimierski, pow. 10433 7937 76.08
23.92 2496
266101 Kielce, m. 93544 47020 50.27
49.73 46524
260400 kielecki, pow. 68735 50209 73.05
26.95 18526
260500 konecki, pow. 31587 20821 65.92
34.08 10766
260600 opatowski, pow. 16571 12570 75.86
24.14 4001
260700 ostrowiecki, pow. 39027 23159 59.34
40.66 15868
260800 pińczowski, pow. 13765 9435 68.54
31.46 4330
260900 sandomierski, pow. 28712 20493 71.37
28.63 8219
261000 skarżyski, pow. 31627 18184 57.50
42.50 13443
261100 starachowicki, pow. 34656 21555 62.20
37.80 13101
261200 staszowski, pow. 25163 18607 73.95
26.05 6556
261300 włoszczowski, pow. 16459 11947 72.59
27.41 4512
Σ świętokrzyskie, woj. 467661 303645 64.93
35.07 164016
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 244265 133665 54.72
45.28 110600
2 Wieś 223396 169980 76.09
23.91 53416
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 29603 23497 79.37
20.63 6106
2 od 5 001 do 10 000 108929 84186 77.29
22.71 24743
3 od 10 001 do 20 000 95323 67145 70.44
29.56 28178
4 od 20 001 do 50 000 73230 45349 61.93
38.07 27881
5 od 50 001 do 100 000 67032 36448 54.37
45.63 30584
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 93544 47020 50.27
49.73 46524
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca