.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. ...
włoszczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 48542
Powierzchnia: 906.38 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 37717
Liczba wydanych kart: 16644
Liczba głosów oddanych: 16642
Liczba głosów ważnych: 16459
brak 50.00% >50.00% ≥53.48% ≥56.96% ≥60.44% ≥63.92% ≥67.40% ≥70.88% ≥74.36% ≥77.84% ≥81.32%
danych 50.00% >50.00% ≥53.48% ≥56.96% ≥60.44% ≥63.92% ≥67.40% ≥70.88% ≥74.36% ≥77.84% ≥81.32%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
72.59%11947 
TUSK Donald Franciszek
27.41%4512 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
261301 Kluczewsko, gm. 1890 1602 84.76
15.24 288
261302 Krasocin, gm. 3828 2816 73.56
26.44 1012
261303 Moskorzew, gm. 982 772 78.62
21.38 210
261304 Radków, gm. 701 487 69.47
30.53 214
261305 Secemin, gm. 1449 1078 74.40
25.60 371
261306 Włoszczowa, gm. 7609 5192 68.23
31.77 2417
Σ włoszczowski, pow. 16459 11947 72.59
27.41 4512
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 4427 2791 63.04
36.96 1636
2 Wieś 12032 9156 76.10
23.90 2876
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1683 1259 74.81
25.19 424
2 od 5 001 do 10 000 3339 2680 80.26
19.74 659
3 od 10 001 do 20 000 3828 2816 73.56
26.44 1012
4 od 20 001 do 50 000 7609 5192 68.23
31.77 2417
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca