.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. ...
włoszczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 48542
Powierzchnia: 906.38 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 41
Liczba uprawnionych do głosowania: 37717
Liczba wydanych kart: 16644
 44.13%
brak32.24%33.72%35.20%36.68%38.16%39.64%41.12%42.60%44.08%45.56% 
danych33.71%35.19%36.67%38.15%39.63%41.11%42.59%44.07%45.55%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
261301 Kluczewsko, gm. 4053 1906 1906 1890 47.03
261302 Krasocin, gm. 8322 3866 3866 3828 46.46
261303 Moskorzew, gm. 2431 993 993 982 40.85
261304 Radków, gm. 2196 708 708 701 32.24
261305 Secemin, gm. 4244 1465 1465 1449 34.52
261306 Włoszczowa, gm. 16471 7706 7704 7609 46.79
  włoszczowski, pow. 37717 16644 16642 16459 44.13
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 9074 4496 4495 4427 49.55
2 Wieś 28643 12148 12147 12032 42.41
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4627 1701 1701 1683 36.76
2 od 5 001 do 10 000 8297 3371 3371 3339 40.63
3 od 10 001 do 20 000 8322 3866 3866 3828 46.46
4 od 20 001 do 50 000 16471 7706 7704 7609 46.79
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca