.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. / Secemin, gm.
Secemin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5366
Powierzchnia: 164.13 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4244
Liczba wydanych kart: 1465
 34.52%
brak32.24%33.72%35.20%36.68%38.16%39.64%41.12%42.60%44.08%45.56% 
danych33.71%35.19%36.67%38.15%39.63%41.11%42.59%44.07%45.55%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Seceminie 1147 465 465 459 40.54
2 Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie 530 143 143 142 26.98
3 Szkoła Podstawowa w Psarach 582 157 157 155 26.98
4 Szkoła Podstawowa w Kuczkowie 433 143 143 138 33.03
5 Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej 354 113 113 112 31.92
6 Szkoła Podstawowa w Żelisławicach 674 278 278 277 41.25
7 Remiza OSP w Wałkonowach Dolnych 524 166 166 166 31.68
=   4244  1465  1465  1449  34.52 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca