.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. / Moskorzew, gm.
Moskorzew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3121
Powierzchnia: 71.29 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2431
Liczba wydanych kart: 993
 40.85%
brak32.24%33.72%35.20%36.68%38.16%39.64%41.12%42.60%44.08%45.56% 
danych33.71%35.19%36.67%38.15%39.63%41.11%42.59%44.07%45.55%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Chlewice 1035 366 366 361 35.36
2 Szkoła Podstawowa Moskorzew 868 363 363 360 41.82
3 Remiza OSP Mękarzów 230 112 112 111 48.70
4 Remiza OSP Tarnawa Góra 298 152 152 150 51.01
=   2431  993  993  982  40.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca