.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. / Kluczewsko, gm.
Kluczewsko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5406
Powierzchnia: 137.05 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4053
Liczba wydanych kart: 1906
 47.03%
brak32.24%33.72%35.20%36.68%38.16%39.64%41.12%42.60%44.08%45.56% 
danych33.71%35.19%36.67%38.15%39.63%41.11%42.59%44.07%45.55%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku 1635 789 789 782 48.26
2 Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach 685 375 375 370 54.74
3 budynek szkoły w Stanowiskach 874 354 354 353 40.50
4 Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu 859 388 388 385 45.17
=   4053  1906  1906  1890  47.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca