.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. / Włoszczowa, gm.
Włoszczowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20753
Powierzchnia: 253.7 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 16471
Liczba wydanych kart: 7706
 46.79%
brak32.24%33.72%35.20%36.68%38.16%39.64%41.12%42.60%44.08%45.56% 
danych33.71%35.19%36.67%38.15%39.63%41.11%42.59%44.07%45.55%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy sala Nr 45 Włoszczowa, ul. Partyzantów nr 14 1818 949 948 934 52.20
2 OSiR - Hala Sportowa Włoszczowa, ul. Wiśniowa nr 2 2017 1015 1015 997 50.32
3 Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Włoszczowa, ul. Wiśniowa Nr 23 2112 1064 1064 1045 50.38
4 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 Włoszczowa, ul. Różana Nr 16 1705 830 830 822 48.68
5 PKP Sekcja Drogowa Włoszczowa, ul. Śląska Nr 6 995 512 512 506 51.46
6 Szkoła Podstawowa w Woli Wiśniowej 566 258 258 258 45.58
7 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie Filia w Rząbcu 597 218 218 217 36.52
8 Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie Filia w Łachowie 468 175 175 173 37.39
9 Szkoła Podstawowa w Czarncy 972 447 447 443 45.99
10 Dom Kultury w Kurzelowie 1292 663 663 656 51.32
11 Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie Filia w Silpi Dużej 371 166 166 166 44.74
12 Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie Filia w Motycznie 404 173 172 172 42.82
13 Zespół Placówek Oświatowych w Bebelnie Wsi 803 340 340 338 42.34
14 Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie 1145 480 480 473 41.92
15 Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie Filia w Rogienicach 779 290 290 286 37.23
16 Szpital Rejonowy Włoszczowa, ul.Żeromskiego Nr 28 335 69 69 67 20.60
17 Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska Nr 20 92 57 57 56 61.96
=   16471  7706  7704  7609  46.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca