.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. / Krasocin, gm.
Krasocin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11142
Powierzchnia: 193.89 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 8322
Liczba wydanych kart: 3866
 46.46%
brak32.24%33.72%35.20%36.68%38.16%39.64%41.12%42.60%44.08%45.56% 
danych33.71%35.19%36.67%38.15%39.63%41.11%42.59%44.07%45.55%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Krasocinie 2152 1031 1031 1011 47.91
2 Szkoła Podstawowa w Czostkowie 892 341 341 340 38.23
3 Szkoła Podstawowa w Cieślach 550 240 240 238 43.64
4 Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie 1765 899 899 898 50.93
5 Szkoła Podstawowa w Mieczynie 1094 462 462 461 42.23
6 Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie 1869 893 893 880 47.78
=   8322  3866  3866  3828  46.46 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca