.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. ...
pińczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43442
Powierzchnia: 611.03 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 35128
Liczba wydanych kart: 13926
Liczba głosów oddanych: 13926
Liczba głosów ważnych: 13765
brak 50.00% >50.00% ≥53.01% ≥56.02% ≥59.03% ≥62.04% ≥65.05% ≥68.06% ≥71.07% ≥74.08% ≥77.09%
danych 50.00% >50.00% ≥53.01% ≥56.02% ≥59.03% ≥62.04% ≥65.05% ≥68.06% ≥71.07% ≥74.08% ≥77.09%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
68.54%9435 
TUSK Donald Franciszek
31.46%4330 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
260801 Działoszyce, gm. 1535 1167 76.03
23.97 368
260802 Kije, gm. 1551 1234 79.56
20.44 317
260803 Michałów, gm. 1427 1142 80.03
19.97 285
260804 Pińczów, gm. 8001 4909 61.35
38.65 3092
260805 Złota, gm. 1251 983 78.58
21.42 268
Σ pińczowski, pow. 13765 9435 68.54
31.46 4330
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 6141 3386 55.14
44.86 2755
2 Wieś 7624 6049 79.34
20.66 1575
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1551 1234 79.56
20.44 317
2 od 5 001 do 10 000 4213 3292 78.14
21.86 921
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0.00
0.00 0
4 od 20 001 do 50 000 8001 4909 61.35
38.65 3092
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca