.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. / Złota, gm.
Złota, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5043
Powierzchnia: 81.7 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4056
Liczba wydanych kart: 1272
Liczba głosów oddanych: 1272
Liczba głosów ważnych: 1251
brak 50.00% >50.00% ≥53.01% ≥56.02% ≥59.03% ≥62.04% ≥65.05% ≥68.06% ≥71.07% ≥74.08% ≥77.09%
danych 50.00% >50.00% ≥53.01% ≥56.02% ≥59.03% ≥62.04% ≥65.05% ≥68.06% ≥71.07% ≥74.08% ≥77.09%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
78.58%983 
TUSK Donald Franciszek
21.42%268 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 330 251 76.06
23.94 79
2 Szkoła Podstawowa w Chrobrzu 453 313 69.09
30.91 140
3 Remiza OSP w Pełczyskach 468 419 89.53
10.47 49
Σ Złota, gm. 1251 983 78.58
21.42 268
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca