.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. / Złota, gm.
Złota, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5043
Powierzchnia: 81.7 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4056
Liczba wydanych kart: 1272
 31.36%
brak31.36%32.57%33.78%34.99%36.20%37.41%38.62%39.83%41.04%42.25% 
danych32.56%33.77%34.98%36.19%37.40%38.61%39.82%41.03%42.24%43.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 1237 333 333 330 26.92
2 Szkoła Podstawowa w Chrobrzu 1488 463 463 453 31.12
3 Remiza OSP w Pełczyskach 1331 476 476 468 35.76
=   4056  1272  1272  1251  31.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca