.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. ...
pińczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43442
Powierzchnia: 611.03 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 35128
Liczba wydanych kart: 13926
 39.64%
brak31.36%32.57%33.78%34.99%36.20%37.41%38.62%39.83%41.04%42.25% 
danych32.56%33.77%34.98%36.19%37.40%38.61%39.82%41.03%42.24%43.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260801 Działoszyce, gm. 4793 1551 1551 1535 32.36
260802 Kije, gm. 3661 1568 1568 1551 42.83
260803 Michałów, gm. 3973 1440 1440 1427 36.24
260804 Pińczów, gm. 18645 8095 8095 8001 43.42
260805 Złota, gm. 4056 1272 1272 1251 31.36
  pińczowski, pow. 35128 13926 13926 13765 39.64
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14080 6223 6223 6141 44.20
2 Wieś 21048 7703 7703 7624 36.60
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3661 1568 1568 1551 42.83
2 od 5 001 do 10 000 12822 4263 4263 4213 33.25
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18645 8095 8095 8001 43.42
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca