.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. / Pińczów, gm.
Pińczów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22758
Powierzchnia: 212.75 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 18645
Liczba wydanych kart: 8095
 43.42%
brak31.36%32.57%33.78%34.99%36.20%37.41%38.62%39.83%41.04%42.25% 
danych32.56%33.77%34.98%36.19%37.40%38.61%39.82%41.03%42.24%43.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kursowego Szkolenia Rolniczego w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 5 1404 661 661 651 47.08
2 Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 1329 637 637 625 47.93
3 Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, ul. 1-go Maja 5 1624 775 775 762 47.72
4 Szkoła Podstawowa w Szarbkowie 907 358 358 354 39.47
5 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3 1666 741 741 730 44.48
6 Szkoła Podstawowa w Młodzawach Dużych 984 388 388 384 39.43
7 Szkoła Podstawowa w Kozubowie 1060 308 308 304 29.06
8 Szkoła Podstawowa w Bogucicach Pierwszych 820 341 341 339 41.59
9 Szkoła Podstawowa w Gackach-Osiedlu 1163 432 432 429 37.15
10 Szkoła Podstawowa w Starej Zagości 865 406 406 402 46.94
11 Przedszkole Nr 3 w Pińczowie, ul. Hugona Kołłątaja 8 1776 845 845 840 47.58
12 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, ul. Grodziskowa 2 1451 559 559 557 38.53
13 Szkoła Podstawowa w Brześciu 821 342 342 340 41.66
14 Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 9 1864 720 720 714 38.63
15 Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 209 29 29 29 13.88
16 Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5 80 43 43 41 53.75
17 Zakład Karny w Pińczowie, ul. 3-go Maja 34 622 510 510 500 81.99
=   18645  8095  8095  8001  43.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca