.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. / Michałów, gm.
Michałów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5073
Powierzchnia: 111.84 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3973
Liczba wydanych kart: 1440
 36.24%
brak31.36%32.57%33.78%34.99%36.20%37.41%38.62%39.83%41.04%42.25% 
danych32.56%33.77%34.98%36.19%37.40%38.61%39.82%41.03%42.24%43.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Górach 1426 442 442 440 31.00
2 Szkoła Podstawowa w Michałowie 1192 466 466 460 39.09
3 Szkoła Podstawowa w Turze Piaski 487 178 178 176 36.55
4 Szkoła Podstawowa we Wrocieryżu 868 354 354 351 40.78
=   3973  1440  1440  1427  36.24 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca