.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / pińczowski, pow. / Kije, gm.
Kije, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4680
Powierzchnia: 99.26 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3661
Liczba wydanych kart: 1568
Liczba głosów oddanych: 1568
Liczba głosów ważnych: 1551
brak 50.00% >50.00% ≥53.01% ≥56.02% ≥59.03% ≥62.04% ≥65.05% ≥68.06% ≥71.07% ≥74.08% ≥77.09%
danych 50.00% >50.00% ≥53.01% ≥56.02% ≥59.03% ≥62.04% ≥65.05% ≥68.06% ≥71.07% ≥74.08% ≥77.09%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
79.56%1234 
TUSK Donald Franciszek
20.44%317 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Wiejski Dom Kultury w Czechowie 244 193 79.10
20.90 51
2 Szkoła Podstawowa w Kijach 654 503 76.91
23.09 151
3 Świetlica Wiejska w Stawianach 307 253 82.41
17.59 54
4 Szkoła Podstawowa we Włoszczowicach 346 285 82.37
17.63 61
Σ Kije, gm. 1551 1234 79.56
20.44 317
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca