.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. ...
staszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77134
Powierzchnia: 924.84 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 59307
Liczba wydanych kart: 25398
Liczba głosów oddanych: 25397
Liczba głosów ważnych: 25163
brak 50.00% >50.00% ≥53.75% ≥57.50% ≥61.25% ≥65.00% ≥68.75% ≥72.50% ≥76.25% ≥80.00% ≥83.75%
danych 50.00% >50.00% ≥53.75% ≥57.50% ≥61.25% ≥65.00% ≥68.75% ≥72.50% ≥76.25% ≥80.00% ≥83.75%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
73.95%18607 
TUSK Donald Franciszek
26.05%6556 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
261201 Bogoria, gm. 2345 1853 79.02
20.98 492
261202 Łubnice, gm. 1628 1423 87.41
12.59 205
261203 Oleśnica, gm. 1287 1028 79.88
20.12 259
261204 Osiek, gm. 2871 2444 85.13
14.87 427
261205 Połaniec, gm. 4231 3211 75.89
24.11 1020
261206 Rytwiany, gm. 1968 1562 79.37
20.63 406
261207 Staszów, gm. 9196 5810 63.18
36.82 3386
261208 Szydłów, gm. 1637 1276 77.95
22.05 361
Σ staszowski, pow. 25163 18607 73.95
26.05 6556
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 10123 6439 63.61
36.39 3684
2 Wieś 15040 12168 80.90
19.10 2872
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2915 2451 84.08
15.92 464
2 od 5 001 do 10 000 8821 7135 80.89
19.11 1686
3 od 10 001 do 20 000 4231 3211 75.89
24.11 1020
4 od 20 001 do 50 000 9196 5810 63.18
36.82 3386
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca