.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 25163
Liczba głosów na kandydata: 6556
% głosów na kandydata: 26.05
 26.05%
brak12.59%15.02%17.45%19.88%22.31%24.74%27.17%29.60%32.03%34.46% 
danych15.01%17.44%19.87%22.30%24.73%27.16%29.59%32.02%34.45%36.89% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
261201 Bogoria, gm. 6243 2370 2370 2345 492 20.98
261202 Łubnice, gm. 3460 1638 1638 1628 205 12.59
261203 Oleśnica, gm. 3163 1298 1298 1287 259 20.12
261204 Osiek, gm. 6232 2887 2887 2871 427 14.87
261205 Połaniec, gm. 9398 4272 4272 4231 1020 24.11
261206 Rytwiany, gm. 5057 1992 1992 1968 406 20.63
261207 Staszów, gm. 21727 9277 9276 9196 3386 36.82
261208 Szydłów, gm. 4027 1664 1664 1637 361 22.05
  staszowski, pow. 59307 25398 25397 25163 6556 26.05

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 21802 10222 10221 10123 3684 36.39
2 Wieś 37505 15176 15176 15040 2872 19.10
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6623 2936 2936 2915 464 15.92
2 od 5 001 do 10 000 21559 8913 8913 8821 1686 19.11
3 od 10 001 do 20 000 9398 4272 4272 4231 1020 24.11
4 od 20 001 do 50 000 21727 9277 9276 9196 3386 36.82
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca