.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. ...
staszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77134
Powierzchnia: 924.84 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 59307
Liczba wydanych kart: 25398
 42.82%
brak37.96%38.90%39.84%40.78%41.72%42.66%43.60%44.54%45.48%46.42% 
danych38.89%39.83%40.77%41.71%42.65%43.59%44.53%45.47%46.41%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
261201 Bogoria, gm. 6243 2370 2370 2345 37.96
261202 Łubnice, gm. 3460 1638 1638 1628 47.34
261203 Oleśnica, gm. 3163 1298 1298 1287 41.04
261204 Osiek, gm. 6232 2887 2887 2871 46.33
261205 Połaniec, gm. 9398 4272 4272 4231 45.46
261206 Rytwiany, gm. 5057 1992 1992 1968 39.39
261207 Staszów, gm. 21727 9277 9276 9196 42.70
261208 Szydłów, gm. 4027 1664 1664 1637 41.32
  staszowski, pow. 59307 25398 25397 25163 42.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21802 10222 10221 10123 46.89
2 Wieś 37505 15176 15176 15040 40.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6623 2936 2936 2915 44.33
2 od 5 001 do 10 000 21559 8913 8913 8821 41.34
3 od 10 001 do 20 000 9398 4272 4272 4231 45.46
4 od 20 001 do 50 000 21727 9277 9276 9196 42.70
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca