.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. / Połaniec, gm.
Połaniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12394
Powierzchnia: 74.92 km2
Zaludnienie: 165 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 9398
Liczba wydanych kart: 4272
 45.46%
brak37.96%38.90%39.84%40.78%41.72%42.66%43.60%44.54%45.48%46.42% 
danych38.89%39.83%40.77%41.71%42.65%43.59%44.53%45.47%46.41%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Przedszkole Publiczne Nr 5 w Połańcu 1985 984 984 972 49.57
2 Gimnazjum Publiczne nr 1 w Połańcu 1337 587 587 576 43.90
3 Urząd Stanu Cywilnego w Połańcu 1583 724 724 721 45.74
4 Przychodnia Zdrowia w Połańcu 1841 910 910 901 49.43
5 Remiza OSP w Tursku Małym 567 212 212 209 37.39
6 b. Szkoła Podstawowa w Rudnikach 557 254 254 253 45.60
7 Szkoła Podstawowa w Zrębinie 617 231 231 230 37.44
8 Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy 911 370 370 369 40.61
=   9398  4272  4272  4231  45.46 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca