.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. / Rytwiany, gm.
Rytwiany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6592
Powierzchnia: 126.27 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5057
Liczba wydanych kart: 1992
 39.39%
brak37.96%38.90%39.84%40.78%41.72%42.66%43.60%44.54%45.48%46.42% 
danych38.89%39.83%40.77%41.71%42.65%43.59%44.53%45.47%46.41%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Rytwianach 1480 569 569 560 38.45
2 Remiza OSP w Niedziałkach 771 317 317 315 41.12
3 Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym 1402 527 527 517 37.59
4 Szkoła Podstawowa w Strzegomiu 657 284 284 282 43.23
5 Szkoła Podstawowa w Kłodzie 465 168 168 167 36.13
6 Remiza OSP w Tuklęczy 282 127 127 127 45.04
=   5057  1992  1992  1968  39.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca