.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. / Szydłów, gm.
Szydłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5093
Powierzchnia: 107.53 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4027
Liczba wydanych kart: 1664
 41.32%
brak37.96%38.90%39.84%40.78%41.72%42.66%43.60%44.54%45.48%46.42% 
danych38.89%39.83%40.77%41.71%42.65%43.59%44.53%45.47%46.41%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP Kotuszów 595 255 255 248 42.86
2 Szkoła Podstawowa w Potoku 664 229 229 224 34.49
3 Urząd Gminy w Szydłowie 2151 889 889 880 41.33
4 Szkoła Podstawowa w Solcu 617 291 291 285 47.16
=   4027  1664  1664  1637  41.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca