.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. / Oleśnica, gm.
Oleśnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4133
Powierzchnia: 53.51 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3163
Liczba wydanych kart: 1298
 41.04%
brak37.96%38.90%39.84%40.78%41.72%42.66%43.60%44.54%45.48%46.42% 
danych38.89%39.83%40.77%41.71%42.65%43.59%44.53%45.47%46.41%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 OSP w Borzymowie 521 228 228 228 43.76
2 Przedszkole Gminne w Oleśnicy, ul. Nadstawie 30 2036 885 885 876 43.47
3 OSP w Strzelcach 606 185 185 183 30.53
=   3163  1298  1298  1287  41.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca