.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. / Łubnice, gm.
Łubnice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4458
Powierzchnia: 84.01 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3460
Liczba wydanych kart: 1638
 47.34%
brak37.96%38.90%39.84%40.78%41.72%42.66%43.60%44.54%45.48%46.42% 
danych38.89%39.83%40.77%41.71%42.65%43.59%44.53%45.47%46.41%47.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Centrum Kultury Łubnice 1243 503 503 503 40.47
2 Szkoła Podstawowa Budziska 598 288 288 287 48.16
3 Szkoła Podstawowa Gace Słupieckie 1057 553 553 546 52.32
4 Szkoła Podstawowa Wilkowa 562 294 294 292 52.31
=   3460  1638  1638  1628  47.34 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca