.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 25163
Liczba głosów na kandydata: 18607
% głosów na kandydata: 73.95
 73.95%
brak63.17%65.60%68.03%70.46%72.89%75.32%77.75%80.18%82.61%85.04% 
danych65.59%68.02%70.45%72.88%75.31%77.74%80.17%82.60%85.03%87.47% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
261201 Bogoria, gm. 6243 2370 2370 2345 1853 79.02
261202 Łubnice, gm. 3460 1638 1638 1628 1423 87.41
261203 Oleśnica, gm. 3163 1298 1298 1287 1028 79.88
261204 Osiek, gm. 6232 2887 2887 2871 2444 85.13
261205 Połaniec, gm. 9398 4272 4272 4231 3211 75.89
261206 Rytwiany, gm. 5057 1992 1992 1968 1562 79.37
261207 Staszów, gm. 21727 9277 9276 9196 5810 63.18
261208 Szydłów, gm. 4027 1664 1664 1637 1276 77.95
  staszowski, pow. 59307 25398 25397 25163 18607 73.95

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 21802 10222 10221 10123 6439 63.61
2 Wieś 37505 15176 15176 15040 12168 80.90
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6623 2936 2936 2915 2451 84.08
2 od 5 001 do 10 000 21559 8913 8913 8821 7135 80.89
3 od 10 001 do 20 000 9398 4272 4272 4231 3211 75.89
4 od 20 001 do 50 000 21727 9277 9276 9196 5810 63.18
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca