.
.
 
 
. .

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 października 2005 r.

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r . Nr 47, poz. 544 z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

I

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a) głosowanie przeprowadzono w 25 167 obwodach głosowania,
b) uprawnionych do głosowania było 30 260 027 wyborców,
c) w głosowaniu wzięło udział 15 051 157 wyborców,
d) frekwencja wyniosła 49,74%
e) głosów nieważnych oddano 99 661 ,
f) głosów ważnych oddano 14 946 689 ,
g) większość wymagana dla wyboru Prezydenta (więcej niż połowa głosów ważnych) wynosi 7 473 345 głosów,
h) poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby ważnych głosów:
1)BOCHNIARZ Henryka Teodora 188 598 głosów, tj. 1,26 % liczby głosów ważnych,
2)BOROWSKI Marek Stefan 1 544 642 głosy, tj. 10,33 % liczby głosów ważnych,
3)BUBEL Leszek Henryk 18 828 głosów, tj. 0,13 % liczby głosów ważnych,
4)ILASZ Liwiusz Marian 31 691 głosów, tj. 0,21 % liczby głosów ważnych,
5)KACZYŃSKI Lech Aleksander 4 947 927 głosów, tj. 33,10 % liczby głosów ważnych,
6)KALINOWSKI Jarosław 269 316 głosów, tj. 1,80 % liczby głosów ważnych,
7)KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 214 116 głosów, tj. 1,43 % liczby głosów ważnych,
8)LEPPER Andrzej Zbigniew 2 259 094 głosy, tj. 15,11 % liczby głosów ważnych,
9)PYSZKO Jan 10 371 głosów, tj. 0,07 % liczby głosów ważnych,
10)SŁOMKA Adam Andrzej 8 895 głosów, tj. 0,06% liczby głosów ważnych,
11)TUSK Donald Franciszek 5 429 666 głosów, tj. 36,33 % liczby głosów ważnych,
12)TYMIŃSKI Stanisław 23 545 głosów, tj. 0,16 % liczby głosów ważnych.

II

Komisja stwierdziła, iż spośród 12 kandydatów na Prezydenta żaden nie otrzymał więcej niż połowę głosów ważnych i — stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — w dniu 23 października 2005 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.

III

W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 9 października 2005 r. otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1) TUSK Donald Franciszek,
2) KACZYŃSKI Lech Aleksander.

IV

  1. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.
  2. Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński,
Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca