.
.
 
 
. .

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 września 2005 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., wymienione w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym treść oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 z późn. zm.2)), zwanej dalej „powołaną ustawą”.

 1. BOCHNIARZ Henryka Teodora, lat 57, wykształcenie wyższe ekonomiczne, certyfikowany doradca ds. zarządzania zatrudniona w NICOM Consulting Ltd., zam. w Konstancinie-Jeziornej. Kandydatka złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 2. BOROWSKI Marek Stefan, lat 59, wykształcenie wyższe ekonomiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 3. BUBEL Leszek Henryk, lat 48, wykształcenie średnie, dziennikarz zatrudniony w Goldpol Sp. z o. o., zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 4. CIMOSZEWICZ Włodzimierz, lat 54, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 5. GIERTYCH Maciej Marian, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk leśnych, poseł do Parlamentu Europejskiego, zam. w Kórniku, członek Ligi Polskich Rodzin. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 6. ILASZ Liwiusz Marian, lat 43, wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Teresy Jaskulskiej-Ilasz, zam. w War-szawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 7. KACZYŃSKI Lech Aleksander, lat 56, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 8. KALINOWSKI Jarosław, lat 43, wykształcenie wyższe rolnicze, rolnik prowadzący własne gospodarstwo rolne w Jackowie Górnym, zam. w Jackowie Górnym. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 9. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 63, wykształcenie wyższe filozoficzne, publicysta i wydawca prowadzący firmę Oficyna Konserwatystów & Liberałów, zam. w Józefowie, powiat otwocki. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 10. LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 51, wykształcenie średnie zawodowe, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Zielnowie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 11. PODRZYCKI Daniel Tomasz, lat 42, wykształcenie podstawowe, polityk zatrudniony w Wolnym Związku Zawodowym „Sierpień 80”, zam. w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiej Partii Pracy. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 12. PYSZKO Jan, lat 75, wykształcenie wyższe medyczne, emerytowany lekarz, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 13. RELIGA Zbigniew Eugeniusz, lat 67, wykształcenie wyższe medyczne, lekarz zatrudniony w Instytucie Kardiologii w Warszawie, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 14. SŁOMKA Adam Andrzej, lat 41, wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel, zatrudniony w Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny, zam. w Katowicach, członek Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 15. TUSK Donald Franciszek, lat 48, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Sopocie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 16. TYMIŃSKI Stanisław, lat 57, wykształcenie średnie, menadżer zatrudniony w Transduction Limited w Mississauga (Kanada), zam. w Komorowie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca