.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Miączyn, gm.
Miączyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6618
Powierzchnia: 155.91 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 4981
Liczba wydanych kart: 2078
 41.72%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Miączynie,22-455 Miączyn 1191 506 506 502 42.49
2 Szkoła Podstawowa w Świdnikach, 22-455 Miączyn 683 255 255 255 37.34
3 Szkoła Podstawowa w Zawalowie, 22-455 Miączyn 664 320 320 318 48.19
4 Szkoła Podstawowa w Horyszowie , 22-455 Miączyn 438 162 162 160 36.99
5 Szkoła Podstawowa w Koniuchach, 22-455 Miączyn 455 168 168 166 36.92
6 Szkoła Podstawowa w Gdeszynie, 22-455 Miączyn 410 175 175 175 42.68
7 Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, 22-455 Miączyn 559 262 262 262 46.87
8 Szkoła Podstawowa w Kotlicach, 22-455 Miączyn 581 230 230 224 39.59
=   4981  2078  2078  2062  41.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca