.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Radecznica, gm.
Radecznica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6584
Powierzchnia: 109.8 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5554
Liczba wydanych kart: 2482
 44.69%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum Radecznica 628 239 239 236 38.06
2 Szkoła Podstawowa Zaburze 759 305 305 303 40.18
3 Urząd Gminy Radecznica 1152 544 544 538 47.22
4 Szkoła Podstawowa Radecznica 583 220 220 218 37.74
5 Szkoła Podstawowa Gorajec-Stara Wieś 1321 711 711 709 53.82
6 Szkoła Podstawowa Czarnystok 753 394 394 394 52.32
7 SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy 358 69 69 68 19.27
=   5554  2482  2482  2466  44.69 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca