.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Adamów, gm.
Adamów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5216
Powierzchnia: 110.55 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4019
Liczba wydanych kart: 1924
 47.87%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy Adamów, 22-442 Adamów 11b 1071 472 472 467 44.07
2 Budynek Szkoły Podstawowej w Rachodoszczach 22-442 Adamów,Rachodoszcze 105 661 390 390 390 59.00
3 Zespół Szkół w Szewni Górnej, 22-442 Adamów, Szewnia Górna 296 503 217 217 216 43.14
4 Szkoła Podstawowa w Bondyrzu, 22-442 Adamów, Bondyrz 77 654 298 298 298 45.57
5 Zespół Szkół w Suchowoli , 22-442 Adamów, Suchowola 239 1130 547 547 545 48.41
=   4019  1924  1924  1916  47.87 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca