.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Skierbieszów, gm.
Skierbieszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5869
Powierzchnia: 139.17 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4619
Liczba wydanych kart: 2161
 46.79%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie, ul. Zielona 1964 963 963 957 49.03
2 Szkoła Podstawowa w Lipinie Starej, Lipina Stara 544 235 235 235 43.20
3 Dom Strażaka w Majdanie Skierbieszowskim, Majdan Skierbieszowski 256 105 105 104 41.02
4 Szkoła Podstawowa w Sulmicach, Sulmice 617 332 332 331 53.81
5 Szkoła Podstawowa w Dębowcu, Dębowiec 670 305 305 305 45.52
6 Dom Strażaka w Łaziskach 568 221 221 219 38.91
=   4619  2161  2161  2151  46.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca